EIFFEL OPTIC E-SHOP VÝPRODEJ Pro ženy Pro muže

Jan Hus

Publikováno od Petr Polák

Mistr Jan Hus, římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, kterého svého času znala prakticky celá Evropa. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve.  Téměř o jedno století předběhl své následníky a reformátory jakými byli Luther, Kalvín a Zwinglih.

Od roku 1938 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409 – 1410 se stal jejím lektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Za to byl Katolickou církví označen za kacíře, jeho učení za herezi a byl následně exkomunikován. Římský král Zikmund Lucemburský, Husovi zaručil bezpečný příchod na kostnický koncil. Tento koncil, byl již od počátku silně zaměřen proti Husovi a dokonce i dřívější přátelé Husa, zde svědčili v jeho neprospěch. Následně byl Jan Hus upálen na hranici jako podlý kacíř.

6. července je následně na počest památky mistra Jana Husa státním svátkem.

Knihu zakoupíte zde

Knihy s pdobnou tématikou najdete v sekci Všeobecné a ostatní