EIFFEL OPTIC E-SHOP VÝPRODEJ Pro ženy Pro muže

Výhody vlastní studny I.

Publikováno od Marcela Matalová

U starších stavení, na vesnicích, je zcela obvyklé, že k nim patřily studny. Najdeme je také u některých chatek nebo chalup. Vlastní zdroj vody, ač není dlouhodobě využívaný, je přidanou hodnotou dané nemovitosti.

Pokud uvažujete o vybudování vlastní studny, není zcela pravdou, že je veškerá voda, kterou z ní vyčerpáte, zcela zadarmo. Od ledna 2002 se za odběr podzemní vody platí, když odběry přesáhnou 6 000 m3/rok a 500 m3/měsíc. Neopomeňte také na kolaudaci nové studny, která je povinná od ledna 1995.

Pokud budete chtít obnovit starou, nepoužívanou studnu, začněte tím, že si necháte provést laboratorní rozbor vody. Za celou dobu, kdy se voda nepoužívala, může být kontaminována chemikáliemi nebo fekáliemi. Poté budete mít jistotu, zda danou vodu budete využívat jako pitnou nebo užitkovou. Avšak ani u vody užitkové nesmíte podcenit její znečištění. Může být zdrojem nebezpečných bakterií nebo dusičnanů.

Povědomí o tvrdosti vody je také důležité. Doporučená hodnota pitné vody se pohybuje v rozmezí od 2 až do 3,5 mmol/l. Vyšší hodnota má neblahý vliv na topná tělěsa spotřebičů. Stupeň tvrdosti vody rovněž ovlivňuje optimální dávkování pracích a mycích prostředků.

Potřebujete pravidelně odčerpávat vodu? Vyzkoušejte KALOVÉ ČERPADLO FLO.