EIFFEL OPTIC E-SHOP VÝPRODEJ Pro ženy Pro muže

Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení

Publikováno od Marcela Matalová

Rčení a výroky jsou zobecněním lidské zkušenosti a lidové moudrosti. Proto mají trvalou platnost a zůstávají aktuální i v době dnešní. Tak či takje současný čtenář v určitém směru vzdělávanější a jeho zájmy jsou širší než zájmy a znalosti minulých generací.

K porozumnění latinských rčení má přispět i tento lexikon, který uvádí nejen český překlad, ale ve většině případů také komentář. Orientaci v textu usnadňují rejstříky klíčových latinských i českých slov.

Uveďme si několik latinských výroků a rčení s jejich překladem:

  • Actum Est - Je dokonáno, končí se, je hotovo.
  • Ad Arbitrium - K posouzení, k úvaze, k rozhodnutí (někoho).
  • Ad Discendum Quod Opus Est Nulla Mihi Aetas Sera Videri Potest - K učení se toho, čeho je zapotřebí, se mi žádný věk nemůže zdát pozdní.
  • Ad Exemplum - Podle vzoru, po příkladu.
  • Calamitosus Est Animus Futuri Anxius - Nešťastný je člověk strachující se o budoucnost.
  • Carus Erit Minime, Qui Quid Scit, Ventilat Omne - Nikomu nebude milý, kdo všechno, co ví, vypoví.
  • Carum Nemo Putet, Cuius Praesentia Putet - Nikdo rád toho nevidí, koho přítomnost smrdí.
  • Castigat Ridendo Mores - Smíchem napravuje mravy.