EIFFEL OPTIC E-SHOP VÝPRODEJ Pro ženy Pro muže

Italština jednoduše

Publikováno od Marcela Matalová

Italština spadá do skupiny románských jazyků Sem dále patří francouzština, rumunština, španělština). Italský jazyk se postupně vyvíjel z hovorové latiny. Zakladatelem spisovné moderní italštiny je považován Dante Alighieri.

Rodný jazyk Italů zní velmi malebně. Je to tím, že veškerá italská slovíčka končí na samohlásku. Pouze slova převzatá z jiných jazyků (bar, club, sport,...) končí na souhlásku. Zdá se vám, že Italové příliš rychle mluví? Je to způsobeno právě tím, že slova končící na samohlásku se snadno váží k dalšímu slovu a proto vše dohromady splývá.

Co se týče výslovnosti, učí se velmi snadno a během prvních lekcí se ji naučíte.

Výslovnost:

Píše se     Čte se    

a                á            

b                bí            

c                čí            

d                dý            

e                é     

f                effe   

g                dží

h                akka   

i                í

l                ell

m               emme

n                enne

o                ó

p                pí

q                kú

r                erre

s                esse

t                tý

u                ú

v                vú, ví

z                dzéta

V italštině neočekávejte žádné pády nebo skloňování. Avšak se tu objevuje mnoho slovesných způsobů a časů. Pro základní znalost italštiny vám postačí znalost přítomného a jednoho minulého času. Avšak je to jen pro základní domluvu s místními. Budoucí čas se také používá, avšak pro základní znalost ji nepotřebujete.

Naučte se základní fráze, bez kterých se na cestách do Itálie neobejdete. S knihou ZJEDNODUŠENÁ ITALŠTINA vám to půjde jedna radost.